facebbok twitter gplus youtube

General information

 1. kusahau
 2. kusahau

Present

Affirmation
 1. ninasahau
 2. unasahau
 3. anasahau
 4. tunasahau
 5. mnasahau
 6. wanasahau
 7.  
 8. kinasahau
 9. vinasahau
 10.  
 11. unasahau
 12. inasahau
 13.  
 14. linasahau
 15. yanasahau
 16.  
 17. inasahau
 18. zinasahau
 19.  
 20. unasahau
 21. zinasahau
 22. yanasahau
Negation
 1. sisahau
 2. husahau
 3. hasahau
 4. hatusahau
 5. hamsahau
 6. hawasahau
 7.  
 8. hakisahau
 9. havisahau
 10.  
 11. hausahau
 12. haisahau
 13.  
 14. halisahau
 15. hayasahau
 16.  
 17. haisahau
 18. hazisahau
 19.  
 20. hausahau
 21. hazisahau
 22. hayasahau

Present Progressive

Affirmation
 1. nasahau
 2. wasahau
 3. asahau
 4. twasahau
 5. mwasahau
 6. wasahau
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Negation
 1. sisahau
 2. husahau
 3. hasahau
 4. hatusahau
 5. hamsahau
 6. hawasahau
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfect

Affirmation
 1. nimesahau
 2. umesahau
 3. amesahau
 4. tumesahau
 5. mmesahau
 6. wamesahau
 7.  
 8. kimesahau
 9. vimesahau
 10.  
 11. umesahau
 12. imesahau
 13.  
 14. limesahau
 15. yamesahau
 16.  
 17. imesahau
 18. zimesahau
 19.  
 20. umesahau
 21. zimesahau
 22. yamesahau
Negation
 1. sijasahau
 2. hujasahau
 3. hajasahau
 4. hatujasahau
 5. hamjasahau
 6. hawajasahau
 7.  
 8. hakijasahau
 9. havijasahau
 10.  
 11. haujasahau
 12. haijasahau
 13.  
 14. halijasahau
 15. hayajasahau
 16.  
 17. haijasahau
 18. hazijasahau
 19.  
 20. haujasahau
 21. hazijasahau
 22. hayajasahau

Past

Affirmation
 1. nilisahau
 2. ulisahau
 3. alisahau
 4. tulisahau
 5. mlisahau
 6. walisahau
 7.  
 8. kilisahau
 9. vilisahau
 10.  
 11. ulisahau
 12. ilisahau
 13.  
 14. lilisahau
 15. yalisahau
 16.  
 17. ilisahau
 18. zilisahau
 19.  
 20. ulisahau
 21. zilisahau
 22. yalisahau
Negation
 1. sikusahau
 2. hukusahau
 3. hakusahau
 4. hatukusahau
 5. hamkusahau
 6. hawakusahau
 7.  
 8. hakikusahau
 9. havikusahau
 10.  
 11. haukusahau
 12. haikusahau
 13.  
 14. halikusahau
 15. hayakusahau
 16.  
 17. haikusahau
 18. hazikusahau
 19.  
 20. haukusahau
 21. hazikusahau
 22. hayakusahau

Past Progressive

Affirmation
 1. nilikuwa ninasahau
 2. ulikuwa unasahau
 3. alikuwa anasahau
 4. tulikuwa tunasahau
 5. mlikuwa mnasahau
 6. walikuwa wanasahau
 7.  
 8. kilikuwa kinasahau
 9. vilikuwa vinasahau
 10.  
 11. ulikuwa unasahau
 12. ilikuwa inasahau
 13.  
 14. lilikuwa linasahau
 15. yalikuwa yanasahau
 16.  
 17. ilikuwa inasahau
 18. zilikuwa zinasahau
 19.  
 20. ulikuwa unasahau
 21. zilikuwa zinasahau
 22. yalikuwa yanasahau
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Future

Affirmation
 1. nitasahau
 2. utasahau
 3. atasahau
 4. tutasahau
 5. mtasahau
 6. watasahau
 7.  
 8. kitasahau
 9. vitasahau
 10.  
 11. utasahau
 12. itasahau
 13.  
 14. litasahau
 15. yatasahau
 16.  
 17. itasahau
 18. zitasahau
 19.  
 20. utasahau
 21. zitasahau
 22. yatasahau
Negation
 1. sitasahau
 2. hutasahau
 3. hatasahau
 4. hatutasahau
 5. hamtasahau
 6. hawatasahau
 7.  
 8. hakitasahau
 9. havitasahau
 10.  
 11. hautasahau
 12. haitasahau
 13.  
 14. halitasahau
 15. hayatasahau
 16.  
 17. haitasahau
 18. hazitasahau
 19.  
 20. hautasahau
 21. hazitasahau
 22. hayatasahau

Future Progressiv

Affirmation
 1. nitakuwa ninasahau
 2. utakuwa unasahau
 3. atakuwa anasahau
 4. tutakuwa tunasahau
 5. mtakuwa mnasahau
 6. watakuwa wanasahau
 7.  
 8. kitakuwa kinasahau
 9. vitakuwa vinasahau
 10.  
 11. utakuwa unasahau
 12. itakuwa inasahau
 13.  
 14. litakuwa linasahau
 15. yatakuwa yanasahau
 16.  
 17. itakuwa inasahau
 18. zitakuwa zinasahau
 19.  
 20. utakuwa unasahau
 21. zitakuwa zinasahau
 22. yatakuwa yanasahau
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitual

Affirmation
 1. mimi husahau
 2. wewe husahau
 3. yeye husahau
 4. sisi husahau
 5. ninyi husahau
 6. wao husahau
 7.  
 8. husahau
 9. husahau
 10.  
 11. husahau
 12. husahau
 13.  
 14. husahau
 15. husahau
 16.  
 17. husahau
 18. husahau
 19.  
 20. husahau
 21. husahau
 22. husahau
Negation
 1. huwa sisahau
 2. huwa husahau
 3. huwa hasahau
 4. huwa hatusahau
 5. huwa hamsahau
 6. huwa hawasahau
 7.  
 8. huwa hakisahau
 9. huwa havisahau
 10.  
 11. huwa hausahau
 12. huwa haisahau
 13.  
 14. huwa halisahau
 15. huwa hayasahau
 16.  
 17. huwa haisahau
 18. huwa hazisahau
 19.  
 20. huwa hausahau
 21. huwa hazisahau
 22. huwa hayasahau

Subjunctive

Affirmation
 1. nisahau
 2. usahau
 3. asahau
 4. tusahau
 5. msahau
 6. wasahau
 7.  
 8. kisahau
 9. visahau
 10.  
 11. usahau
 12. isahau
 13.  
 14. lisahau
 15. yasahau
 16.  
 17. isahau
 18. zisahau
 19.  
 20. usahau
 21. zisahau
 22. yasahau
Negation
 1. nisisahau
 2. usisahau
 3. asisahau
 4. tusisahau
 5. msisahau
 6. wasisahau
 7.  
 8. kisisahau
 9. visisahau
 10.  
 11. usisahau
 12. isisahau
 13.  
 14. lisisahau
 15. yasisahau
 16.  
 17. isisahau
 18. zisisahau
 19.  
 20. usisahau
 21. zisisahau
 22. yasisahau

Conditional 1

Affirmation
 1. nikisahau
 2. ukisahau
 3. akisahau
 4. tukisahau
 5. mkisahau
 6. wakisahau
 7.  
 8. kikisahau
 9. vikisahau
 10.  
 11. ukisahau
 12. ikisahau
 13.  
 14. likisahau
 15. yakisahau
 16.  
 17. ikisahau
 18. zikisahau
 19.  
 20. ukisahau
 21. zikisahau
 22. yakisahau
Negation
 1. nisiposahau
 2. usiposahau
 3. asiposahau
 4. tusiposahau
 5. msiposahau
 6. wasiposahau
 7.  
 8. kisiposahau
 9. visiposahau
 10.  
 11. usiposahau
 12. isiposahau
 13.  
 14. lisiposahau
 15. yasiposahau
 16.  
 17. isiposahau
 18. zisiposahau
 19.  
 20. usiposahau
 21. zisiposahau
 22. yasiposahau

Conditional 2

Affirmation
 1. ningesahau
 2. ungesahau
 3. angesahau
 4. tungesahau
 5. mngesahau
 6. wangesahau
 7.  
 8. kingesahau
 9. vingesahau
 10.  
 11. ungesahau
 12. ingesahau
 13.  
 14. lingesahau
 15. yangesahau
 16.  
 17. ingesahau
 18. zingesahau
 19.  
 20. ungesahau
 21. zingesahau
 22. yangesahau
Negation
 1. nisingesahau
 2. usingesahau
 3. asingesahau
 4. tusingesahau
 5. msingesahau
 6. wasingesahau
 7.  
 8. kisingesahau
 9. visingesahau
 10.  
 11. usingesahau
 12. isingesahau
 13.  
 14. lisingesahau
 15. yasingesahau
 16.  
 17. isingesahau
 18. zisingesahau
 19.  
 20. usingesahau
 21. zisingesahau
 22. yasingesahau

Conditional 3

Affirmation
 1. ningalisahau
 2. ungalisahau
 3. angalisahau
 4. tungalisahau
 5. mngalisahau
 6. wangalisahau
 7.  
 8. kingalisahau
 9. vingalisahau
 10.  
 11. ungalisahau
 12. ingalisahau
 13.  
 14. lingalisahau
 15. yangalisahau
 16.  
 17. ingalisahau
 18. zingalisahau
 19.  
 20. ungalisahau
 21. zingalisahau
 22. yangalisahau
Negation
 1. nisingalisahau
 2. usingalisahau
 3. asingalisahau
 4. tusingalisahau
 5. msingalisahau
 6. wasingalisahau
 7.  
 8. kisingalisahau
 9. visingalisahau
 10.  
 11. usingalisahau
 12. isingalisahau
 13.  
 14. lisingalisahau
 15. yasingalisahau
 16.  
 17. isingalisahau
 18. zisingalisahau
 19.  
 20. usingalisahau
 21. zisingalisahau
 22. yasingalisahau

Narrative

Affirmation
 1. nikasahau
 2. ukasahau
 3. akasahau
 4. tukasahau
 5. mkasahau
 6. wakasahau
 7.  
 8. kikasahau
 9. vikasahau
 10.  
 11. ukasahau
 12. ikasahau
 13.  
 14. likasahau
 15. yakasahau
 16.  
 17. ikasahau
 18. zikasahau
 19.  
 20. ukasahau
 21. zikasahau
 22. yakasahau
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE